Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

a. İmale: Kısa heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya denir. İmale açık hecenin altına çizgi (-) çekilerek gösterilir.

b. Zihaf: Arapça ve Farsça kelimelerde uzun hecenin vezin gereği kısa okunmasına denir.

c. Med: Bir uzun heceyi bir buçuk hece değerine dönüştürmeye denir. İki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde bu yola başvurulur. Med yalnızca ünsüzle biten hecelerde yapılır. Hecenin üzerine çizgi (-) konarak gösterilir.

d. Ulama: Sonu ünsüzle biten bir kelimenin kendisinden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geliyorsa, ünsüzle biten kelimenin son harfi ünlüyle başlayan kelimeye eklenerek birinci kelimenin son hecesi kapalı durumdan açık duruma getirilir.

Sağ üst köşedeki resimde yazılmış dizede; “demir almak” sözcüklerinden birinci sözcüğün son hecesinin açık olması gerekmektedir. Bu durumda demir sözcüğünün son harfini almak sözcüğüne bağlarsak kapalı hece açık heceye dönüştürülür. (demi ralmak)

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir